Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náš internát

 

Součástí školního zařízení SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk je internát, který je umístěn v budově MŠ a ZŠ na ul. Třebízského 1.
Pobývají zde žáci ze vzdálenějších míst, kteří  nemohou denně dojíždět do školy.
 
Na internátě o děti pečují vychovatelky.
S dětmi navštěvují dle možností různé kulturní  a jiné akce – např. výstavy, kino, bazén.....
 
Volný čas děti částečně věnují přípravě na vyučování a zbylý čas k volným hrám , pobytu na zahradě, na hřišti, vycházkám atd. K tomu využívají jednak počítačovou pracovnu, kuchyňku a tělocvičnu na Hanácké a vlastní klubovnu, kde mají  televizi, DVD, PC, hračky atd.
 
Za příznivého počasí žáci využívají školní zahradu, hřiště.
 
Snažíme se děti vést k samostatnosti v sebeobsluze, k vzájemné toleranci, respektování a kamarádské spolupráci a k  plnění svých školních i ostatních  povinností . Pobyt na internátě se snažíme zpříjemňovat, aby děti nestrádaly odloučením z domova.